Kekerasan atau pengainayaan terhadap anak, telah banyak berlaku. Saban hari media perdana memaparkan kisah-kisah tragik berkaitan penderaan terhadap anak-anak. Sama ada yang dilakukan oleh keluarga kandung,  atau pembantu rumah. Dorongan melakukan kekerasan pada anak biasanya disebabkan situasi emosional yang tidak stabil. Nafsu angkara menjadi mudah terbakar tatkala anak melakukan kesalahan.

 

 

Berdasar hadis dari Abu Hurairah: “Sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Nabi: ‘Nasihatilah aku.’ Kata Nabi s.a.w.: ‘Janganlah kamu marah.’ Kalimat itu terus diulang-ulang. Kata Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘Janganlah kamu marah’.”(Sahih Al-Bukhari, no. 6116)

 

Kalimat janganlah kamu marah, menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, bermakna janganlah kamu menjadi orang yang cepat marah, yang akan mempengaruhi pada setiap sesuatu. Tapi, jadilah dirimu orang yang tenang, tidak cepat marah, kerana sesungguhnya kemarahan itu adalah bara api yang dilemparkan syaitan ke dalam hati manusia. Dengan bara api itu, mendidihlah hati seseorang. Kerana ini pula, urat-urat leher dan jaringan pembuluh darah menegang, mata pun memerah. Lalu seseorang melakukan tindakan agresif, setelah itu timbullah penyesalan.” (Syarhu Riyadhish Shalihin, 1/925)

 

 

Cara Meredam Amarah

 

Tentu sikap tidak bijak, apabila mendapati orang yang sedang geram dibakar angkara murka lalu diberi nasihat. Sungguh tindakan seperti melakukan pemukulan atau tindakan keterlaluan lainnya, tidak wajar dilakukan pada anak-anak. Rasulullah s.a.w. telah memberi contoh terbaik, bagaimana cara meredam amarah yang tengah menggelegak pada diri seseorang. Nasihat Rasulullah menumbuhkan kesedaran untuk tidak lagi bertindak memukul budak yang dimiliki. Ini merupakan revolusi perubahan sikap dan perilaku yang melahirkan akhlak yang mulia.

 

 

Kasih Sayang

 

Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang bermaksud: “Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Ali ‘Imran: 134) Mendidik anak anak sehingga mereka menjadi generasi berakhlak mulia pada masa sekarang ini tidaklah mudah. Berbagai-bagai halangan wujud di sekeliling kita. Serbuan budaya kekerasan senantiasa mewarnai kehidupan seharihari.

 

Tindakan kekerasan dipertontonkan di hadapan anak-anak. Melalui kemampuan meniru yang kuat, seorang anak akan dengan mudah merekam dan meniru apa yang dilihat dan dirasakannya. Lambat laun budaya itu terserap, mengkristal dalam jiwa anak dan terbentuklah keperibadian anak yang kasar, bengis, vandalisme (suka merosakdengan ganas), dan pemarah. Anak menjadi ringan tangan untuk menyakiti kawan-kawannya, atau bahkan adiknya sendiri. Satu hal yang sangat ironis sekali, manakala keperibadian yang keras ini justeru terbentuk pada diri anak melalui sikap-sikap yang diperlihatkan oleh orang tua atau guru-guru.

 

Pada zaman Rasulullah ada seorang yang bernama Al-Aqra bin Habis. Dia seorang ayah yang memiliki sepuluh anak. Satu hari, dia melihat Rasulullah mencium Hasan, cucu baginda. Lantas Al- Aqra bin Habis berucap, “Sungguh, aku memiliki sepuluh anak. Tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium.” Mendengar ucapan ini, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi.”

 

Dalam riwayat lain disebutkan: “Siapa yang tidak menyayangi orang lain, Allah tidak akan menyayanginya.” (Kisah ini merujuk pada hadis dari Abu Hurairah dan Jarir bin Abdillah dalam Sahih Muslim no. 2318 dan 2319) Hadis di atas memberikan tekanan yang sangat kuat bahawa keluarga atau

 

komuniti terdekat anak berperanan dalam menumbuhkan keperibadian anak yang rahmah. Sarat kelembutan, bertabur kasih sayang. Sulit dan sangat sulit sekali, membangun rumah menjadi istana yang padat dengan kelembutan apabila masing-masing anggota keluarga tiada berkeperibadian yang rahmah. Apalagi sekiranya kekerasan, pertengkaran, caci maki, dan dendam kesumat menjadi menu santapan sehari-hari. Maka, kisah di atas memberikan semangat untuk melabur kasih kepada anak-anak dan selainnya.

 

Salah satu dari sekian banyak cara untuk mengungkapkan kasih saying orang tua kepada anak adalah dengan menciumnya. Inilah asas pembentukan watak, karakter anak. Inilah manhaj yang sangat bersifat asas. Allah SWT berfirman:

 

 “Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmah bagi semesta alam.” (Al-Anbiya`: 107) Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan: “Dikatakan: ‘Ya Rasulullah, doakan kejelikan bagi orang-orang yang berbuat syirik’ Baginda bersabda:

 

‘Sungguh, aku tidaklah diutus sebagai orang yang suka melaknat. Sesungguhnya aku diutus untuk membawa rahmah’.” (Sahih Muslim, no. 2599) Kemudian selidiklah, bagaimana Rasulullah mengembangkan sikap penuh hikmah, lembut, tidak menampakkan kekerasan terhadap orang Arab badui yang belum mengenyam pendidikan, padahal dia buang air di masjid. Anas bin Malik mengungkapkan kisah ini dalam hadisnya:

 

“Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah, tiba-tiba dating seorang A’rabi (Badui). Kemudian dia berdiri, buang air di masjid. Para sahabat Rasulullah berkata: ‘Mah, mah.’1 Maka Rasulullah bersabda: ‘Jangan hentikan (buang air kecilnya). Biarkan dia.’ Para sahabat pun meninggalkannya hingga orang tersebut menyelesaikan buang air kecilnya. Kemudian Rasulullah memanggil A’rabi itu dan berbicara kepadanya: ‘Sesungguhnya masjid-masjidini tidaklah boleh untuk buang air kecil atau buang kotoran. Masjid itu tempat untuk zikir kepada Allah, solat dan membaca Al-Quran.’ –Atau sebagaimana yang disabdakan Rasulullah s.a.w–. Lantas baginda memerintahkan seseorang dari kaum tersebut, maka orang itu dating membawa sebaldi air. Disiramlah bekas buang air kecil tadi.” (Sahih Muslim, no. 285)

 

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin mengungkapkan faedah dari hadis tersebut. Kata beliau, hal itu menunjukkan kebagusan akhlak Rasulullah s.a.w., pengajaran beliau dan sikap lemah lembutnya. Kerananya, hendaklah bagi kita apabila berdakwah, menyeru pada perkara yang makruf dan mencegah perkara yang mungkar dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Sesungguhnya cara yang lembut akan membuahkan kebaikan. Sebaliknya, cara yang kasar dan galak, bakal membuahkan kejelikan. (Syarhu Riyadhish Shalihin, 1/921).

 

 

 

(Sumber: Web Majalah i)