SETIAP MANUSIA TIDAK TERLEPAS DARIPADA MELAKUKAN DOSA. NAMUN SETIAP DARIPADA DOSA ITU ADA CARA UNTUK MENGHAPUSNYA. TERDAPAT BANYAK AMALAN YANG BOLEH DILAKUKAN UNTUK MELEBURKANNYA. DI SAMPING ITU, BERDOA DAN MOHONLAH KEPADA ALLAH S.W.T YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG AGAR SETIAP DOSA ITU DIAMPUNKAN. ANTARA AMALAN YANG BOLEH DILAKUKAN ADALAH:

1. TAUBAT
“Barangsiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, nescaya Allah akan mengampuninya.” HR. Muslim. “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama roh belum sampai ketenggorokan.”

2. KELUAR UNTUK MENUNTUT ILMU
“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya dengan (ilmu) itu jalan menuju syurga.” HR. Muslim.

3. SENTIASA MENGINGATI ALLAH
”Inginkah kalian aku tunjukkan kepada amalan-amalan yang terbaik, tersuci di sisi Allah, tertinggi dalam tingkatan derajat, lebih utama daripada mendermakan emas dan perak, dan lebih baik daripada menghadapi musuh lalu kalian tebas batang lehernya, dan merekapun menebas batang leher kalian. Mereka berkata: “Tentu”, lalu beliau bersabda: ( Zikir kepada Allah Ta`ala )” HR. At Turmidzi.

4. BERBUAT YANG MAKRUF DAN MENUNJUKKAN JALAN KEBAIKAN
“Setiap yang makruf adalah shadaqah, dan orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan (akan mendapat pahala) seperti pelakunya.” HR. Bukhari.

5. BERDAKWAH KEPADA ALLAH
“Barangsiapa yang mengajak (seseorang) kepada petunjuk (kebaikan), maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.” HR. Muslim

6. MENGAJAK YANG MAKRUF DAN MENCEGAH YANG MUNGKAR
“Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, jika ia tidak mampu (pula) maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” HR. Muslim.

7. MEMBACA AL-QURAN
“Bacalah al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya.” HR. Muslim.

8. MEMPELAJARI AL-QURAN DAN MENGAJARKANNYA
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya” HR. Bukhari.

9. MENYEBARKAN SALAM
“Kalian tidak akan masuk syurga sehingga beriman, dan tidaklah kalian beriman (sempurna) sehingga berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian lakukan akan menumbuhkan kasih sayang di antara kalian? (iaitu) sebarkanlah salam.” HR. Muslim.

10. MENCINTAI KERANA ALLAH
“Sesungguhnya Allah berfi rman pada hari kiamat: ((Di manakah orang-orang yang mencintai karena keagungan-Ku? Hari ini Aku akan menaunginya dalam naungan-Ku, pada hari yang tiada naungan selain naungan- Ku))” HR. Muslim.